SERVEIS

IMMOBILIARI


immobiliari

GESTIÓ D’ESCRIPTURES

A Vilà Associats preparem i redactem escriptures de compravenda i d’obra nova.

Oferim un assessorament especialitzat en operacions de compravenda: fiscalitat, revisió de contractes d’arres i de compravenda, cancel·lació de càrregues, impostos, costes, assistència a la signatura del contracte d’arres o davant notari, etc.


CANCEL·LACIÓ DE CÀRREGUES REGISTRALS

Ens encarreguem també de realitzar els tràmits necessaris per a la cancel·lació de les càrregues del Registre de la Propietat (usdefruits, hipotecàries i censos).


OPERACIONS PARTICIONALS

A Vilà Associats oferim assessorament i mediació en operacions particionals d’herències entre familiars i hereus: dissolució de propietat, permutes, etc.


DIVISIÓ HORITZONTAL

El nostre despatx està especialitzat en la realització de tràmits relacionats amb la divisió horitzontal de finques i edificis, constitució d’estatuts comunitaris, definició d’elements comuns, etc.


AGRUPACIONS I SEGREGACIONS DE FINQUES

A Vilà Associats assessorem en la preparació i realització dels tràmits necessaris (permisos, llicències…) per a l’agrupació i segregació de finques